Przeciwwskazania do badania

Przeciwwskazania bezwzględne
Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonania badania metodą rezonansu magnetycznego  u pacjent jest posiadanie przez niego:

 • rozrusznika serca
 • sztucznej metalowej zastawki serca
 • wewnątrzczaszkowych klipsów metalowych
 • neurostymulatorów lub innych biostymulatorów
 • metalowych fragmentów lub opiłków w gałce ocznej, protezy ocznej
 • aparatu słuchowego wszczepionego w uchu wewnętrznym lub środkowym
 • innych metalicznych ciał w głowie lub badanej okolicy

Przeciwwskazania względne
Przeciwwskazania względne lub zakłócenia obrazu mogą wystąpić w przypadku obecności w ciele pacjenta:

 • metalowych klipsów operacyjnych na aorcie
 • zastawki komorowej lub rdzeniowej w układzie nerwowym (konieczne jest podanie rodzaju zastawki)
 • szwów chirurgicznych z drutu
 • metalowych wszczepów ortopedycznych i metalowych protez stawów
 • metalowych odłamków w ciele lub skórze
 • metalowych mostków zębowych
 • innych wszczepionych metali

UWAGA: Badanie nie jest zalecane u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży