O Firmie

„Bonus – Diagnosta” jest firmą działającą na rynku usług medycznych od wielu lat. Spółka powstała w 2004 r. i od tego czasu świadczy dla pacjentów pozostające na bardzo wysokim poziomie usługi dla pacjentów w zakresie badań metodą rezonansu magnetycznego.

W naszych placówkach zlokalizowanych w Bydgoszczy oferujemy pełną gamę badań. Wysokiej jakości sprzęt, wykwalifikowana kadra medyczna a także przyjazna atmosfera składają się na całokształt świadczonych przez nas usług.

Mając na uwadze dążenie do stałego podwyższania poziomu realizowanych świadczeń medycznych w postaci badań diagnostycznych w naszych pracowniach „Bonus – Diagnosta” sp. o.o. zakupiła nowej generacji aparat MR Philips Achieva 3.0 T.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w "Bonus - Diagnosta" sp.z o.o. pełni Bogusz Jaźwierski. Kontakt telefoniczny: 52 356 03 70 oraz mail: biuro@bonus-diagnosta.pl